Thursday, July 16, 2009

Nghệ thuật xé dán tranh Việt Nam!

Tranh xé dán Dư Âm

Tranh xé dán Chợ Búng Bình Dương


Tranh xe dán được làm bằng chất liệu mới (vỏ trứng gà)

Nghệ thuật xé dán tranh Việt Nam

Nghệ thuật xé dán tranh nguồn gốc từ châu Âu rất lâu đời... khởi đầu từ những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của các danh hoạ người Pháp, Đức vào đầu thế kỷ thứ 20. Các danh hoạ đã sử dụng điêu luyện bằng kỹ thuật riêng, nối kết những mảnh nhỏ của các loại giấy báo, giấy màu tổng hợp và dán làm thành những bức tranh sinh động nhiều màu sắc, khi du nhập vào Việt Nam đã trở thành một nét văn hoá nghệ thuật riêng biệt.
Nghệ thuật xé dán tranh Việt Nam bắt đầu xuất hiện vào những năm 1960. Bước đầu mang những đề tài hết sức văn hoá dân gian Việt Nam, nghệ thuật xé dán tranh Việt Nam đều mang những hình ảnh hết sức thân thuộc, đời thường của cuộc sống nông thôn Việt Nam: ngày Tết, cây đa bến nước, đình làng, chợ hoa, chợ Tết.... Một trong những hoạ sĩ theo đuổi ngành này là hoạ sĩ Hoàng Vượng, Điêu khắc gia. Anh đã chọn đề tài khám phá cái mới, cái đẹp trong cuộc sống lao động của người nông dân, nông thôn Việt Nam, nhân rộng cái vui của ngày hội, ngày mùa, cái vui ngày Tết. Tính chất tình làng nghĩa xóm, gắn bó đoàn kết nông thôn cộng đồng làng xã Việt Nam. Truyền thống địa phương gắn liền với truyền thống văn hoá dân tộc, văn hoá gia đình.
Tác phẩm xé dán tranh nghệ thuật của Hoàng Vượng mang tên "Chợ Búng", "Chùa Hương", "Thu Hà Nội", "Chợ tình Sa Pa", "Phố cổ Hội An".
Một điều rất tiếc là các tác phẩm nghệ thuật này không ở lâu với người nghệ sĩ vì đã bán cho khách nước ngoài trong các đợt triển lãm.
==============================================================================================

Arts home xé paste Vietnam

Arts xé paste home from Europe is very long ... starting from the art of the famous list chill France, Germany in early 20 th century. The list hoạ used the training in its own, connect the small pieces of newspaper type paper, color of paper and paste to make the picture more lively colors, when to Vietnam has become features a cultural arts separately.
Arts home xé paste Vietnam began to appear in 1960. Initially brought the subject very Folklore Vietnam, art xé paste Vietnam site offers pictures very relative, usually the life of rural Vietnam: Tet, ice water wharves, home village, market capitalization, to all .... One of the artists to pursue this field as artists Hoang Vuong, and Sculpture. He chose the subject to discover the new, beautiful things in life work of farmers, rural Vietnam, expanding the fun of the festival, summer day, a happy Tet. Nature of the village hamlet, sticking unite rural community village Vietnam. Local traditions associated with traditional culture and ethnic and cultural family.
Books xé paste attractions by Hoang Vuong named for Bung "," Perfume Pagoda "," Thu Hanoi "," the province, Sa Pa, "" the old town Hoi An.
A regret that the art is no longer with the artists for sale to foreigners in the first exhibition.

1 comment:

  1. Đúng là nghệ thuật không có giới hạn

    --------------------------------------------------------------------------
    Tranh gạo Hải Thu
    Chuyên cung cấp tranh gạo làm quà lưu niệm Việt Nam tặng cho người nước ngoài

    ReplyDelete